UKONČENÍ KARANTÉNY

Informujeme příbuzné a blízké osoby klientů, že dne 13.11.20 byla rozhodnutím Krajské hygienické stanice KHK ukončena v našem zařízení dříve nařízená karanténa, neboť pominuly důvody pro její zavedení. Přestal tak platit zákaz volného pohybu klientů po zařízení, klienti se mohou opět stravovat na jídelně a postupně se budeme vracet k běžnému režimu fungování. O případném umožnění návštěv klientů v DD Humburky Vás budeme včas informovat v závislosti na rozhodnutí Vlády ČR.

Poděkování

Děkujeme dobrovolníkům, že jste nás v nelehké době karantény podpořili svým zájmem o personální výpomoc. Poděkování patří i dalším poskytovatelům sociálních služeb a jejich zaměstnancům, kteří nás v době personální krize podpořili svou výpomocí. Obdarováváte naše klienty ovocem, zeleninou, džusy, vitamíny a potřebnými dary, které nám pomáhají posílit jejich imunitu po prodělaném onemocnění a za to patří také velké poděkování. Mysleli jste přitom i na naše zaměstnance, pro které bylo toto období fyzicky i psychicky náročné. Velice si vážíme každé pomoci a projeveného zájmu, ať už příbuzných a blízkých osob klientů, tak jednotlivců a skupin z našeho okolí. Děkujeme za Vaši pomoc a podporu, díky Vám všem jsme v tom nebyli sami!

Sledujte nás také na Facebooku.

Informace k povinnému testování

Informujeme příbuzné a blízké osoby našich klientů, že ode dne 13.11. 2020 provádíme preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech klientů a dále u pracovníků, kteří přichází do přímého kontaktu s klienty dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento test se bude provádět s frekvencí jedenkrát za 5 dní. Klienti jsou o této skutečnosti informováni. Vyšetření se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, u osob, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a u osob v terminálním stadiu onemocnění.

Upozorňujeme, že dne 3.12. dojde mezi 6:00 – 8:00 hod. k plánovanému výpadku sítě našeho mobilního operátora. V tento den nás, v případě potřeby, kontaktujte telefonicky mimo výše uvedenou dobu. Děkujeme za pochopení.

Informace pro příbuzné a blízké osoby klientů (tzv. kontaktní osoby): základní informace o stavu klientů Vám sdělí soc. pracovnice Bc. Kuchařová Kateřina na tel. č. 725 995 963 v pracovní dny od 9 do 11 hod. a od 14 do 15 hod. K předání informací o konkrétní osobě je nutné se prokázat dříve zvoleným heslem. V případě významné změny zdravotního stavu Vás budeme kontaktovat.

Nařízení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 o zákazu vycházení klientů mimo objekt a areál zařízení

Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Vláda ČR s účinností od 9.října do 25. října zakazuje návštěvy u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Mimořádná opatření – co aktuálně platí