DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5.října 2017

V rámci celostátního TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY, který probíhá pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí

Vás srdečně zveme do Domova důchodců Humburky na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který pořádáme

ve čtvrtek 5. října 2017

od 9 do 16 hodin.

Těšíme se na Vás!