Vítání léta

Letošní léto jsme přivítali 6. června v parku našeho domova důchodců. Za hudby a zpěvu pana Laifra jsme si pochutnali na grilované kýtě a pivečku, ke kávě byly koláčky z pekárny v Měníku. Zahráli jsme si společně nějaké hry a zpříjemněním bylo krásné vystoupení mažoretek Violetky z Olešnice. Počasí nám přálo, a tak jsme společně prožili příjemné odpoledne.