Opékaní buřtů

Za příjemného počasí jsme 5. 9. 2019 přivítali podzim. Společně jsme si opekli buřty, zazpívali si, někteří si dokonce zatančili za hudebního doprovodu pana Laifra a zahráli také nějaké hry. Vyvrcholením programu bylo vystoupení Pěveckého sboru Klubu seniorů Skřivánek, který svým zpíváním doplnil pohodovou atmosféru krásného podzimního odpoledne. Všem děkujeme.