Vánoční vystoupení

Předvánoční čas nám v průběhu prosince zpříjemnilo několik kulturních vystoupení. Svou návštěvou, hudebním a pěveckým vystoupením nás potěšili žáci a učitelé ze ZUŠ Jana Maláta.  Na adventní notu nás naladilo hudební vystoupení v podání p. Nixi a jeho rodiny. Úsměv na tváři nám vykouzlili děti a učitelé ze ZŠ F. Palackého a  MŠ Sluníčko z Nového Bydžova. Velmi si vážíme času, který našim klientům věnovali všichni účinkující a děkujeme za spolupráci.


ZUŠ Jana Maláta

ZUŠ Jana Maláta

ZUŠ Jana Maláta

ZUŠ Jana Maláta

rodinné vánoční zpívání

rodinné vánoční zpívání
MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko
MŠ Sluníčko
ZŠ F. Palackého

ZŠ F. Palackého

ZŠ F. Palackého

ZŠ F. Palackého