Úhrada za poskytování sociálních služeb

v Domově důchodců Humburky

 od 1.2.2020

 

–  úhrada za poskytování celodenní stravy včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy:

strava normální    162,00 Kč denně

strava diabetická   170,00 Kč denně

 – úhrada za poskytování ubytování, které zahrnuje ubytování v 1, 2 nebo 3 lůžkovém pokoji a zároveň i náklady na topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud a služby s tím spojené – úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla a ošacení:

  • v  1 lůžkovém pokoji 210,00 Kč denně
  • ve 2 lůžkovém pokoji 205,00 Kč denně
  • ve 3 lůžkovém pokoji 200,00 Kč denně
typ pokoje částka za
ubytování/den
částka za
stravování/den
norm/dia
částka celkem
za 1 den
norm/dia
úhrada celkem
za každý měsíc
norm/dia
1 lůžkový pokoj 210,- 162,-/170,- 372,-/ 380,- 11.160,-/11.400,-
2 lůžkový pokoj 205,- 162,-/170,- 367,-/ 375,- 11.010,-/11.250,-
3 lůžkový pokoj 200,- 162,-/170,- 362,-/ 370,- 10.860,-/11.100,-

 

Výše úhrady za poskytování celodenní stravy a ubytování je stanovena s ohledem na 15% zůstatek příjmů klienta. Do příjmů klienta se nezapočítává příspěvek na péči.
Platba za úhradu pobytu v domově pro seniory je splatná do 15.dne kalendářního měsíce, za který náleží.

– úhrada za péči

Kromě výše uvedené úhrady za poskytování celodenní stravy a ubytování hradí klient, který je příjemce příspěvku na péči, za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 Příspěvek na péči při poskytování pobytových sociálních služeb činí od 1.8.2016:

Stupeň závislosti Výše příspěvku
I. lehká závislost    880,-
II. středně těžká závislost  4.400,-
III. těžká závislost  8.800,-
IV. úplná závislost 13.200,-