Úhrada za poskytování sociálních služeb v domově pro seniory

v Domově důchodců Humburky stanovena od 1.2.2018

 

  úhrada za poskytování celodenní stravy včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy:

    154,00 Kč denně

úhrada za poskytování ubytování, které zahrnuje ubytování v 1, 2 nebo 3 lůžkovém pokoji a zároveň i náklady na topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud a služby s tím spojené – úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla a ošacení:
     –  v 1 lůžkovém pokoji  198,00 Kč denně
     – ve 2 lůžkovém pokoji 188,00 Kč denně
     – ve 3 lůžkovém pokoji 178,00 Kč denně

typ pokoje částka za
ubytování/den
částka za
stravování/den
částka celkem
za 1 den
úhrada celkem
za každý měsíc
1 lůžkový pokoj 198,- 154,- 352,- 10.560,-
2 lůžkový pokoj 188,- 154,- 342,- 10.260,-
3 lůžkový pokoj 178,- 154,- 332,- 9.960,-

 

Výše úhrady za poskytování celodenní stravy a ubytování je stanovena s ohledem na 15% zůstatek příjmů klienta. Do příjmů klienta se nezapočítává příspěvek na péči.
Platba za úhradu pobytu v domově pro seniory je splatná do 15.dne kalendářního měsíce, za který náleží.

 

– úhrada za péči

Kromě výše uvedené úhrady za poskytování celodenní stravy a ubytování hradí klient, který je příjemce příspěvku na péči, za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                               Příspěvek na péči činí od 1.8.2016:

Stupeň závislosti

Výše příspěvku

I. lehká závislost

   880,-

II. středně těžká závislost

 4.400,-

III. těžká závislost

 8.800,-

IV. úplná závislost

13.200,-

.