Finanční plán na rok 2020

Rozpočtový výhled na rok 2021

Rozpočtový výhled na rok 2022

sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle z.č. 106_1999 Sb.

Finanční plán 2019

Výroční zpráva 2018

Finanční plán organizace na rok 2018

 Výroční zpráva za rok 2017

 Výroční zpráva za rok 2016

Veřejný závazek

 Organizační schéma

Domácí řád DD Humburky

 

Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

 Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

PDF-Logo-png Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

PDF-Logo-png Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

 Nabídka služeb

 SMLOUVA – VZOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel sociální služby má právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podání stížnosti na kvalitu sociální služby

Rozpočtový výhled na rok 2021

Rozpočtový výhled na rok 2020

sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle z.č. 106_1999 Sb.

Finanční plán 2019

Výroční zpráva 2018

Finanční plán organizace na rok 2018

 Výroční zpráva za rok 2017

 Výroční zpráva za rok 2016

Veřejný závazek

Organizační struktura

Domácí řád DD Humburky

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2012

 Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

PDF-Logo-png Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

PDF-Logo-png Roční zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

 Nabídka služeb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel sociální služby má právo podat proti kvalitě a způsobu poskytovaných služeb stížnost, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podání stížnosti na kvalitu sociální služby