PDF-Logo-pngŽádost o přijetí do domova pro seniory

PDF-Logo-pngVyjádření lékaře

Žádost spolu s  Vyjádřením lékaře, zašlete buď poštou, nebo doručte osobně do kanceláře sociálního pracovníka (přízemí budovy, dveře č.2, za vchodovými dveřmi po levé straně). Vyjádření lékaře na vyžádání vyplňuje praktický lékař žadatele, v případě hospitalizace v LDN může vyplnit i ošetřující lékař. O doručení žádosti bude žadatel či uvedená kontaktní osoba telefonicky vyrozuměna a dále seznámena s dalším postupem po podání žádosti. Další informace o podání žádosti ZDE.