Sdělení pro návštěvy

Pobyt klientů Domova důchodců Humburky (dále DD) mimo zařízení v souvislosti s opatřeními z důvodu šíření nákazy COVID-19

 • pobyt klienta mimo zařízení není zakázán, ale je nutno dodržovat obecně známá hygienická pravidla

Pokud chcete vzít svého příbuzného/známého – klienta našeho DD mimo areál DD prosím dodržujte následující pravidla:

 • při kontaktu s klientem dbejte prosím na dodržování aktuálních preventivních protiepidemických opatření v ČR
 • omezte kontakt klienta s osobami vracejícími se z rizikových dovolených, cest či hromadných akcí alespoň po 5-7 dní
 • doporučujeme nebrat klienta na hromadné akce
 • pokud by byl po kontaktu s klientem u Vás či osob, které se s ním setkaly, pro zdravotní obtíže indikován odběr na COVID-19, informujete ihned vedení Domova důchodců Humburky
 • pamatujte, že klient DD patři mezi nejohroženější skupinu nemocí COVID-19, proto jej nevystavujte zbytečnému riziku
 • uvědomte si prosím, že po návratu klienta do zařízení, je zde dalších 46 klientů, kteří jsou případně zavlečenou nákazou ohroženi

Děkuji za spolupráci! Je v našem společném zájmu, aby klienti našeho DD, Vaši příbuzní/známí neonemocněli a nebyli ohrožení na zdraví.

22.7.2020

Ing. Šárka Rutschová

ředitelka DD Humburky

Od 25.5.2020 je možné uskutečnit návštěvu za předem daných pravidel. Před návštěvou se prosím seznamte s těmito pravidly (viz. níže -podrobně rozepsaná pravidla + ke stažení v PDF)

Mimořádná pravidla pro návštěvu v Domově důchodců Humburky

(Pravidla jsou v souladu s Mimořádným opatřením, které je přílohou č. 4 usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č. 555 /dále jen MO/a vycházejí z hygienických pravidel MZČR a Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020)

Vážené návštěvy,

prosíme o respektování a dodržování následujících pravidel s účinností od 25.5.2020 do odvolání:

Pravidla pro návštěvníky:

 • návštěva zazvoní na zvonek označený Služba v hlavním vchodu do budovy a vyčká příchodu personálu
 • každý návštěvník má povinnost evidovat se ve vstupním vestibulu budovy  
 • každý návštěvník musí mít čistou roušku
 • při příchodu a odchodu z budovy je nutné provést dezinfekci rukou
 • každý návštěvník vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti, seznámí se s těmito Mimořádnými pravidly pro návštěvy a nechá si provést změření a zapsání tělesné teploty bezkontaktním teploměrem (v případě teploty nad 37°C nebo pozitivních příznacích virového onemocnění není návštěva umožněna)
 • návštěva je povinna řídit se pokyny personálu domova důchodců
 • je nutné dodržovat odstup min. 2 metry mezi různými osobami (dalšími návštěvami, personálem, klienty domova důchodců). Kontakt mezi návštěvou a navštíveným klientem na kratší vzdálenost se doporučuje na co nejkratší dobu.
 • je možné přijmout návštěvu max. 2 dospělých osob na jednoho klienta ve stejný čas
 • v případě, že součástí návštěvy budou i děti, ručí návštěva za použití roušky u dětí (starších 3 let) a hlídání jejich pohybu tak, aby nedocházelo k porušování těchto Mimořádných pravidel pro návštěvu
 • návštěvu je možné uskutečnit pouze v pevně stanovené době:

       PO – PÁ  8:30 -11:00 a 14:00 – 17:00, o víkendu a ve svátek pouze odpoledne od 14:00- 17:00. Poslední návštěva bude přijata ½ hodiny před koncem návštěvní doby (tedy v 10:30 a 16:30), nutno počítat s časem souvisejícím s administrativou před setkáním s klientem. Konec návštěvní doby je závazný bez ohledu na uplynutí 30 min.

 • během návštěvy je zakázáno sundávání roušky
 • nedoporučuje se konzumace jídla či nápojů a kouření v průběhu návštěvy bez dodržení minimálního rozestupu 2 m od všech ostatních osob
 • balíčky pro klienty řádně označte jménem klienta a zajistěte jejich bezinfekčnost (omytí, dezinfekce obalů apod.) a předejte přímo klientovi nebo personálu, který je klientovi odnese

Prostory pro návštěvy:

Návštěvní místnosti/venkovní areál

slouží pro návštěvy klientů, kteří jsou mobilní nebo je lze dopravit na křesle či vozíku

 • přednostně (pokud to situace dovolí) se budou návštěvy realizovat venku v areálu domova důchodců (k dispozici jsou lavičky a zahradní altány vybavené zahradním nábytkem)
 • dále jsou k dispozici dvě návštěvní místnosti zřízené ve vestibulu u vchodu do budovy, které slouží pro návštěvy klientů, kteří jsou mobilní nebo je sem lze dopravit na křesle či vozíku
 • v případě nepříznivého počasí lze využít návštěvní místnost terapie pro 1 návštěvu
 • vzhledem k omezené kapacitě návštěvních místností je nutno počítat s jejich obsazením a čekáním na jejich uvolnění
 • do každé návštěvní místnosti má přístup 1 klient a max. 2 dospělé osoby
 • při vstupu do návštěvní místnosti, která je označena jako zasedací místnost, je nutné použít jednorázové návleky na boty, které jsou k dispozici na místě. K odhození použitých návleků je v místnosti označený odpadkový koš.

Vícelůžkový pokoj klienta

návštěvu na vícelůžkovém pokoji je možné realizovat u klientů, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko

 • na pokoji, kde jsou oba klienti upoutáni na lůžko bude použit paraván pro oddělení návštěvy od druhého klienta, je nutné dodržovat dostatečný odstup a chovat se ohleduplně
 • na pokoji, kde je upoután na lůžko jeden klient, bude druhý klient požádán, aby na dobu návštěvy opustil pokoj a vyčkal ve společenské místnosti, kde bude zajištěn program

Jednolůžkový pokoj klienta

 • návštěva se uskuteční na pokoji klienta za dodržení těchto Mimořádných pravidel pro návštěvu

WC

 • pro návštěvy je vyhrazeno VÝHRADNĚ  WC, které se nachází v přízemí budovy (jiné WC v budově není možno používat) a WC (TOI) v zadní části venkovního areálu

Doporučená doba návštěvy:

 • doporučená doba v návštěvních místnostech s ohledem na další čekající návštěvy je 30 min.
 • doporučená doba návštěvy na dvoulůžkovém pokoji je 30 min. a to i s ohledem na spolubydlící, kteří budou trávit čas návštěvy mimo pokoj, pokud to bude možné
 • doporučená doba na jednolůžkovém pokoji a v areálu Domova je omezena pouze výše uvedenou návštěvní dobou

Návštěvy jsou na základě MO povinny tato pravidla dodržovat!

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči klientům i ostatním návštěvníkům.

Zprostředkování telefonického kontaktu s Vašimi blízkými

Klientům, kteří nevlastní nebo nemohou ovládat mobilní telefon, můžeme zprostředkovat telefonický hovor. Zprostředkování je možné v časovém rozmezí: Po- Ne: 14:00 -16:00 hod. na tel.: 607 054 390

Zprostředkování video-hovoru přes aplikaci WhatsApp

Pokud tuto aplikaci ještě nepoužíváte, stáhněte si ji do svého chytrého telefonu ZDE. Uložte si naše telefonní číslo 607 054 390 a 775 889 320 do kontaktů. Před samotným video – hovorem zavolejte běžným způsobem na služební mobil 607 054 390 a domluvte se s personálem na času uskutečnění video-hovoru, abychom se stihli za klienty dostavit na pokoj. Pak lze vytočit video-hovor na tel. č. 775 889 320.

Sdělení o zpracování Krizového plánu V souvislosti s šířením nákazy nemoci Covid – 19 má Domov důchodců Humburky zpracován plán preventivních opatření, jehož cílem je ochrana zdraví našich klientů. Pro případ nařízení karantény máme zpracovaný Krizový plán, v rámci jeho realizace jsou provoz a péče o klienty personálně zajištěny. Po dobu případné karantény bude činnost služby zredukována na minimální rozsah. Průběžně sledujeme informace v souvislosti s koronavirovou nákazou a jsme ve spojení s KHS a orgány státní správy. Klienti jsou o zpracování Krizového plánu rovněž informováni.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

V rámci prevence rozšíření onemocnění COVID – 19 sdílíme informace o novém typu koronaviru SARS-CoV-2, který toto onemocnění způsobuje a dále o preventivních krocích, která mohou snížit riziko nákazy :

Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Seznam odběrových center – interaktivní mapa

Nejaktuálnější informace najdete vždy na webových stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/