V návaznosti na vzniklou krizovou situaci v ČR a přijatých krizových opatřeních vlády jsme přistoupili k uzavření areálu DD Humburky.
V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky.

Klienti jsou informování o dění spojeném s koronavirem a o všech mimořádných opatřeních. Klienti jsou v pořádku, mají dostatek jídla i hygienických potřeb, mají zajištěnou veškerou potřebnou péči. Dodržujeme všechna opatření, abychom naše klienty maximálně ochránili před hrozícím onemocněním.

Zprostředkování telefonického kontaktu s Vašimi blízkými

Po dobu zákazu návštěv v domově důchodců nabízíme klientům, kteří nevlastní nebo nemohou ovládat mobilní telefon, zprostředkování telefonického hovoru. Zprostředkování je možné v časovém rozmezí: Po- Ne: 8:30 -10:00 a 14:00 -16:00 hod. na tel.: 607 054 390

Zprostředkování video-hovoru přes aplikaci WhatsApp

Pokud tuto aplikaci ještě nepoužíváte, stáhněte si ji do svého chytrého telefonu. Uložte si naše telefonní číslo 607 054 390 do kontaktů. Pak lze vytočit video-hovor. Doporučujeme předem zavolat normálním způsobem a domluvit se s personálem na času provedení video-hovoru, abychom se stihli za klienty dostavit na pokoj.

Sdělení o zpracování Krizového plánu V souvislosti s šířením nákazy nemoci Covid – 19 má Domov důchodců Humburky zpracován plán preventivních opatření, jehož cílem je ochrana zdraví našich klientů. Pro případ nařízení karantény máme zpracovaný Krizový plán, v rámci jeho realizace jsou provoz a péče o klienty personálně zajištěny. Po dobu případné karantény bude činnost služby zredukována na minimální rozsah. Průběžně sledujeme informace v souvislosti s koronavirovou nákazou a jsme ve spojení s KHS a orgány státní správy. Klienti jsou o zpracování Krizového plánu rovněž informováni.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

V rámci prevence rozšíření onemocnění COVID – 19 sdílíme informace o novém typu koronaviru SARS-CoV-2, který toto onemocnění způsobuje a dále o preventivních krocích, která mohou snížit riziko nákazy :

TESTOVÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID 19 V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Pacienti s příznaky onemocnění volat linku

724 810 106, 725 191 367

Nebo přímo infekční klinika FNHK:

7:30 -15:30 601 130 894

15:30-7:30 721 417 310

Při ohrožení života volat 112!

Samoplátci- odběrová místa dle nabídky.

Celostátní informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Seznam laboratoří pro vyšetřování původce COVID-19 k 21.3.2020

Rozhodnutí vlády o zákazu vycházení z domu bez ochrany obličeje platné od 19.3.2020

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob ze dne 15.3.2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Vyhlášení nouzového stavu
12. 3. 2020Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

S platností od 10.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí a v zařízeních sociálních služeb

O koronaviru a jak snížit riziko nakažení

Důležité kontakty, odkazy a zdroje informací

Nejaktuálnější informace najdete vždy na webových stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby