Domov důchodců Humburky se nachází na okraji obce Humburky, která je vzdálená 2 km od města Nový Bydžov. Provoz našeho zařízení byl zahájen 15. února 1995.IMG_4940

Poskytujeme pobytovou sociální službu 47 klientům, kteří jsou přijímáni převážně z regionu Nový Bydžov (blízkých okolních obcí).

Jsme příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Z důvodu zajištění dostupnosti lůžkové kapacity jsou přijímány žádosti zájemců, kteří mají trvalé bydliště v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královehradecký kraj (rodiště, dřívější bydliště, bydliště rodinných příslušníků a blízkých osob apod.).

Provoz našeho domova zajišťuje kolektiv 34 zaměstnanců. Přímou podporu, pomoc a péči poskytuje našim klientům 17 pracovníků zdravotně sociálního úseku (registrované zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách, terapeutky) a sociální pracovník.